ANA SAYFA
HABERLER
HACIBEKTAŞ
HACI BEKTAŞ VELİ
KÜLTÜR VE SANAT
HBV Anma Etkinlikleri
Gürbüz Sapmaz
Mithat Bektaş
Kazım Kalaycı
Bektaşi Fıkraları

ALBÜM
SANAL GEZİ
KÖYLERİMİZ
KÜNYE  VE  İLETİŞİM
SİTE HARİTASI


  Hava Tahmini

HACIBEKTAŞ

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

 Buradasınız->: KÜLTÜR VE SANAT / 

İnsanların inançlarına, renklerine, cinsiyetlerine göre eşit olduklarının kabul edilmediği; küreselleşen kapitalizmin ve yarattığı savaşların hüküm sürdüğü dünyamızda, Hacı Bektaş Veli'nin felsefesi daha da önemli hale gelmiştir.

16 Ağustos 1964 tarihinden itibaren, her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi Anma ve Kültür, Sanat Etkinliklerinde HOŞGÖRÜ, SEVGİ, BARIŞ ve DOSTLUK çağrıları yapılır. Anma törenleri sırasında semahlar dönülür, türküler söylenir, kurbanlar kesilir, ziyaretler yapılır. Anma törenlerinin temel amacı, insanlığa ışık tutmaya devam eden Hacı Bektaş Veli öğretisinin yeniden gündeme gelmesini sağlamak, bu öğretinin güzel ve yararlı mesajlarını insanlara yeniden sunabilmektir. Düzenlenen toplantı ve panellerle bu temel amaç hedeflenmektedir.

Her yıl 16 Ağustos'ta başlayan  Anma Etkinlikleri, Hacı Bektaş Veli Külliyesi’nin 16 Ağustos 1964’te müze olarak açılması ile başlamıştır. 1990 Yılından itibaren anma törenlerine uluslararası bir nitelik kazandırılmaya çalışılmış ise de pek başarılı olunamamıştır.

Hacı Bektaş Veli'yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde her yıl şiir ve öykü yarışmaları düzenlenmekte olup, katılım şartları www.hacibektas.bel.tr adresinden ulaşılan Hacıbektaş Belediyesi internet sitesinde ilan edilmektedir.

KÜLTÜR VE SANAT başlığı altında, Hacı Bektaş Veli'yi Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine ilişkin bilgileri öncelikle sunma gayreti içerisinde olacağız.

Hacı Bektaş Veli'yi Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine dair, internet ortamında küçük bir arşiv oluşturarak, geleceğe bilgi ve belge taşımaya çalışacağız. Bunun yanı sıra, Hacıbektaşlı sanatçılara ait bilgileri ve Hacıbektaş'taki diğer kültürel ve sanatsal faaliyetleri, gücümüz, bilgimiz, zamanımız yettiği ölçüde sizlere ulaştırmaya çalışacağız.Her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi Anma ve Kültür, Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, HOŞGÖRÜ, SEVGİ, BARIŞ ve DOSTLUĞA katkısı bulunanlara Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü verilmektedir. 1994 Yılından itibaren verilmeye başlanan Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış ödülünün verilme koşulları bir yönetmelikle belirlenmiştir. 1994 yılından itibaren ödüllerin verildiği kişi ve kuruluşların listesi aşağıya çıkarılmıştır.


HACI BEKTAŞ VELİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ:

1.
 ÖDÜLÜN ADI “HACIBEKTAŞ VELİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ” olup, her yıl verilir.

2. Ödül, 16 Ağustos Tarihlerinde Hacıbektaş’ta yapılmakta olan Hacıbektaş  Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenleme Kurulu tarafından organize edilmektedir.

3. ÖDÜLÜN AMACI : Bu ödül yurt içinde ve yurt dışında Anadolu aydınlanması ve kültürünün araştırılıp irdelenmesinde; ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılıp etkili olmasında; araştırma yapan sanatsal etkinlik veya ürünler ortaya koyan her türlü düşünsel, felsefi, sanatsal etkinliklerle, bir yandan uzak kökleriyle Anadolu Aydınlanmasını irdeleyip ortaya çıkarırken bir yandan bu kültürün önemli kollarından birini, hatta bu kültüre damgasını vurmuş, bu yayınla tarihe mal olmuş Alevi-Bektaşi geleneği “Damarının” aşısını da inceleyip ortaya çıkartan; yurdun bütünlüğüne ulusun birliğine ve dünya barışına katkı sunan, kişi ve kuruluşları bu ödülle onurlandırırken bu alan ve doğrultudaki yeni çalışmaları özendirmeyi amaçlar.

4. Jüri; Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve 7 Asil, 2 Yedek üyeden oluşur.

5. Jüri kararını “oy çokluğu” esasına göre belirler.

6. Ödül “Evrensel” niteliktedir ve tüm dünya insanları veya kuruluşları arasında seçilebilir.

7. Jüri kararını en geç 01 Temmuz tarihine kadar alır ve Düzenleme Kuruluna bildirir.

8. Bir sonraki yılın jürisi yıl içerisinde belirlenir ve üyelerine bildirilir.

9. Jüri her yıl yenilenir.

10.Jüri; Düzenleme Kurulunun belirleyeceği en çok 5 aday adayı arasından ödülün verileceği kişiyi belirler. Düzenleme Kurulu adaylarını en geç 1 Haziran tarihine kadar Jüri üyelerine bildirir.

11.Ödül, özel bir kişiye verilebileceği gibi bir kurumada verilebilir.

12.Jürinin kararına Düzenleme Kurulu her ne suretle olur ise olsun itiraz edemez. Kararını değiştiremez.

13.Ödüle layık görülen kişi veya kurum her yıl 15 Temmuz tarihinde açıklanır.

14.Açıklama gerek ”Basın Bildirisi” şeklinde kamuoyuna gerekse yazılı olarak kişi veya kuruma yapılır.

15.Ödüle layık kimse bulunamaz ise buda yine bir “Basın Bildirisi” ile kamuoyuna açıklanır.

16.Prensip olarak ödül; 16-21 Ağustos Hacıbektaş Veli Anma Törenlerinin açılış bölümünde verilir. Ancak zaman olarak ödülü alan şahıs veya kurum için uygun olamaz ise sağlanacak mutabakata göre törenlerin herhangi bir gününde de ödül verilebilir.

17.Hacıbektaş Belediye Başkanı 7 kişilik Jürinin tabii üyesi ve başkanıdır. Başkan ayrıca Jürinin sekreterya görevini de üstlenir.

18.Jürinin diğer 6 üyesi ise Hacı Bektaş Veli Düşüncesini tanıyan, Basın mensuplarından; sinema ve tiyatro sanatçılarından; yazar, şair ve eleştirmenlerden; eğitim ve öğretim elemanlarından; üst düzey bürokrat ve siyasetçiler arasından seçilir.


HACI BEKTAŞ VELİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALANLAR:


1994 1.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Lütfü Kaleli 
1995 2.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü 
İsmet Zeki Eyüpoğlu 
1996 3.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Fikret Otyam 
1997 4.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Mahzuni Şerif 
1998 5.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Doğan Taşdelen 
1999 6.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
İrene Melikof 
1999 Hacı Bektaş Veli ONUR ÖDÜLÜ  
Nejat Birdoğan 
2000 7.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
İlhan Başgöz 
2001 8.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Reha Çamuroğlu 
2001 Hacı Bektaş Veli ONUR ÖDÜLÜ  
Hüseyin Çırakman 
2002 9.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
İlhan Selçuk 
2003 10.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Arif Sağ 
2003 Hacı Bektaş Veli ONUR ÖDÜLÜ  
Sivas Olaylarının 10.yılı nedeniyle, Sivas Şehitleri adına; Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Merkezi 
2004 11.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Cafer Gök 
2005 12.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Prof.Dr.Alemdar Yalçın 
2006 13.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Miyase İlknur 
2007 14.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Sabahat Akkiraz 
2008 15.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Mehmet Seyfi Oktay 
2009 16.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Şakir Keçeli 
2010 17.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü  
Cemal Şener 
2011 18.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü 
Mehmet Çamur 
2012 19.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü 
Rıza Zelyut 
2013 20.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü 
Ali Rıza Erkan 
2014 21.Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü 
Gülizar Cengiz